แพคเกจจัดงานทำบุญ 50-100 วัน

เดชะบุญจัดงานทำบุญอุทิศกุศลด้วยสัมมาทิฏฐิ ประกอบการทำบุญด้วยกุศลครบถ้วนบริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้ง 3 วาระ
1. ปุพเจตนา (ก่อนทำ) มีกุศลเจตนา 2.มุญจนเจตนา (ระหว่างทำ) มีความเคารพ 3. อปราปรเจตนา (หลังทำ) เต็มใจสุขใจเมื่อทำแล้ว

ทำบุญ 50- 100 วัน
ไม่เหมือน ทำบุญบ้าน

รีวิวผู้ใช้บริการจัดงานทำบุญ 50-100 วัน

ปุพพเจตนา

ก่อนทำมีความรู้เป็นเหตุให้จิตผ่องใส รู้เป้าหมายการทำบุญที่ชัดเจนตั้งแต่ก่อนทำ ปลื้มใจปีติใจว่าจะได้ทำบุญด้วยพุทธิปัญญา

เมื่อตัดสินใจมอบหมายให้เดชะบุญดำเนินการจัดงานทำบุญ 50-100 วันแล้ว เดชะบุญจะเดินทางไปสถานที่จัดงานเพื่อพบครอบครัวผู้วายชนม์ นำความรู้หลักธรรมการจูงจิตผู้วายชนม์ไม่เศร้าหมอง ให้คลายทุกข์การพลัดพราก อีกทั้งครอบครัวรู้เหตุที่จะช่วยให้ผู้วายชนม์มีจิตเบิกบาน รวมทั้งให้คำแนะนำการจัดสถานที่ประกอบพิธี และวางแผนเลือกวัด นิมนต์คณะสงฆ์ที่มีภูมิธรรมเป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้วายชนม์

โทรสอบถาม.
082-651-6246
089-813-5885

แอดไลน์ : เบอร์โทรศัพท์

0826516246

มุญจนเจตนา

ในขณะประกอบพิธีทำบุญอุทิศกุศลมีความใส่ใจตั้งใจทำด้วยจิตที่เบิกบาน เต็มอกเต็มใจทำบุญ ทั้งไม่ยอมให้อารมณ์ขุ่นมัวเกิดขึ้นในขณะทำ

ในวันจัดงาน เดชะบุญนำครอบครัวประกอบศาสนพิธีด้วยความครบถ้วนทุกขั้นตอน ไม่ลักลั่น ไม่รวบรัด ไม่ลักไก่ ไม่ทำผิดๆถูกๆ เดชะบุญมีการสื่อสารให้ครอบครัวและแขกผู้ร่วมงานทุกท่านสามารถร่วมประกอบพิธีได้อย่างมีสมาธิในทุกๆขั้นตอน เพราะตลอดระหว่างประกอบพิธี บุญมีผลอย่างยิ่งต่อการกรวดน้ำอุทิศกุศลในตอนท้าย เมื่อครอบครัวและแขกที่มาร่วมงานทำบุญ 50-100 วัน มีสมาธิรับบุญ จะส่งผลต่อคุณค่า (Qualitative) และปริมาณ (Quantitative) ของบุญโดยตรงต่อผู้วายชนม์ในขณะกรวดน้ำ ในทางตรงกันข้ามหากแม้นมีร่วมงานเป็นร้อยแต่ขาดสมาธิใส่ใจในการทำบุญ ย่อมไม่มีทั้งคุณค่าบุญและปริมาณต่อการอุทิศกุศลให้ผู้วายชนม์ได้เลย

โทรสอบถาม.
082-651-6246
089-813-5885

แอดไลน์ : เบอร์โทรศัพท์

0826516246

อปราปรเจตนา

เจตนาหลังจากที่ทำบุญแล้วมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานใจ นึกถึงบุญเมื่อใดก็มีความสุขใจเมื่อนั้น ไม่มีความร้อนใจหรือนึกเสียดายสิ่งที่ทำบุญไปแล้ว

เดชะบุญหนึ่งเดียวที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางการจัดงานทำบุญด้วย “ศาสตร์และศิลป์”
ศาสตร์ คือ ภูมิธรรมจากการศึกษาค้นคว้าความรู้จากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญาและสัมมาทิฏฐิ ปราศจากอวิชชาไสยศาสตร์นอกรีต
ศิลป์ คือ สามารถสื่อสารนำครอบครัวและญาติมิตรร่วมงานทำบุญอย่างมีเป้าหมาย มีสติและสมาธิ จึงแตกต่างจากงานศพที่วัดที่มีเพียงมัครทายกทำหน้าที่นำกล่าวให้เสร็จๆพิธี โดยไม่มีการสื่อสารให้ทุกคนตระหนักถึงความพร้อมเพรียงในการทำบุญอย่างถูกต้อง กลายเป็นเพียงงานสังคมพบปะสังสรรค์พูดคุยเท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้วายชนม์จึงสูญเสียโอกาสรับการอุทิศกุศลอย่างน่าเสียดาย

โทรสอบถาม.
082-651-6246
089-813-5885

แอดไลน์ : เบอร์โทรศัพท์

0826516246

จัดงานตรงปก

ภาพบรรยากาศ

ปรึกษาติดต่อจัดงานทำบุญอุทิศกุศล 50-100 วัน ด้วยสัมมาทิฏฐิที่

อาจารย์วิสิทธิ์ คุณนิรันดร

082-651-6246 089-813-5885

อีเมล : dechaboon4u@gmail.com

ความหวังเดียวที่ผู้วายชนม์ปรารถนาคือ “บุญ” อันนำมาซึ่งสุคติ