เดชะบุญ ให้บริการพิธีจัดงานทำบุญปัญญาสมวาร 50 วัน และ ศตมวาร 100 วัน ด้วยภูมิธรรมและสัมมาทิฏฐิ

สอบถามเพิ่มเติมที่ อาจารย์วิสิทธิ์ คุณนิรันดร น.ธ.ตรี (นักธรรมตรี) แผนกธรรม(นักธรรมชั้นตรี) / ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก แม่กองธรรมสนามหลวง

โปรโมชั่นสุดพิเศษ จัดงานบุญ ครบวงจร จบ ครบที่เดียว

โดย เดชะบุญ ผู้ชำนาญเฉพาะทาง ด้านการจัดงานบุญ

จัดงานทำบุญ 50-100 วัน จัดทำบุญที่บ้าน จัดถูกหลักธรรม นิมนต์คณะสงฆ์สวดธรรมนิยาม จัดมตกภัตตาหารเพื่อผู้ล่วงลับ จัดบังสุกุล สังฆทาน นำประกอบศาสนพิธี ติดต่อจองเดชะบุญ 082 651 6246

ตายแล้วไปไหน?

บุญนำสุข บาปก่อทุกข์

ตายแล้วไม่สูญ

ผู้ตายรอบุญที่บ้าน

หลักการทำบุญ

50-100 วัน

แพคเกจทำบุญสุคติ

50-100 วัน

ติดต่อจองจัดงานทำบุญ

ให้บริการจัดงานทำบุญ 50-100 วัน ที่ถูกต้อง จากผู้ศีกษาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้วายชนม์มีบุญ เป็นเสบียงเดินทางสู่สัมปรายภพ

เดชะบุญ

จัดศาสนพิธีการอุทิศกุศลด้วยศาสนวิทยากรผู้มีการศึกษาธรรมขั้นสูง

และทีมงานบุคคลากรผู้ปฏิบัติธรรม สามารถรักษาศีลได้เป็นปกติวิสัย ไม่ประกอบพุทธพาณิชย์ ไม่มูเตลูงมงายไสยศาสตร์

หมายเหตุ : พื้นที่จัดงานทำบุญอุทิศกุศลเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

: เดชะบุญจัดงานทำบุญ 50-100 วัน ตามลำดับการติดต่อจอง

: เดชะบุญงดจัดงานทำบุญที่เลี้ยงสุราและเล่นการพนัน

สอบถามบริการจัดงานทำบุญ 50-100 วัน

ติดต่ออาจารย์วิสิทธิ์ คุณนิรันดร ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด

บุญมีผลต่อภพภูมิ

“เดชะบุญ” คือคณะบุคคลผู้เชี่ยวชาญศึกษาเฉพาะทางการจัดงานทำบุญ 50-100 วัน ด้วยหลักพุทธศาสตร์เป็นสัมมาปฏิบัติ เดชะบุญมากด้วยประสบการณ์ความรู้ และวิธีการในการจัดงานอุทิศกุศลแด่ผู้วายชนม์….

หลังตายต้องใช้บุญนำทาง

สังสารวัฏ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆของสัตว์โลกไม่แบ่งแยกประเทศเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความเชื่อใดๆ เป็นไปตามอำนาจของ กิเลส กรรม วิบาก….

ตายแล้วไม่สูญ บุญต้นทุนและบุญสมทบมีผลต่อภพภูมิใหม่

บริการจัดงานทำบุญ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)
ทำบุญ 100 วัน (ศตมวาร)
เดชะบุญที่เดียวจัดครบถ้วนด้วยหลักธรรม

เดชะบุญช่วยนับวันตรวจทานวันครบรอบ 50-100 วัน ไม่ให้เป็นโมฆะเลยกำหนด

เดชะบุญให้คำปรึกษาสถานที่การประกอบศาสนพิธีที่บ้านครอบครัวผู้วายชนม์

เดชะบุญแนะนำวิธีการทำบุญปฏิบัติธรรมทุกๆวันให้ผู้วายชนม์ระหว่าง 100 วัน

เดชะบุญติดต่อวัดและนิมนต์คณะสงฆ์ผู้มีภูมิธรรมเฉพาะทางประกอบศาสนพิธี

เดชะบุญจัดพาหนะรับส่งคณะสงฆ์จากวัดที่นิมนต์มายังสถานที่จัดงานทำบุญ

เดชะบุญจัดภัตตาหารหวานคาวอันประณีตพร้อมภาชนะบูชาพระพุทธ

เดชะบุญจัดมตกภัตตาหารหวานคาวพร้อมภาชนะเพื่อผู้ล่วงลับไปแล้วถวายคณะสงฆ์

เดชะบุญจัดอาหารไหว้สักการะเทพเทวดาเจ้าที่ พร้อมบทสักการะเปิดที่เปิดทางผู้วายชนม์

เดชะบุญจัดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ จัดเสนาสนะโต๊ะเก้าอี้แด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

เดชะบุญจัดชุดผ้าบังสุกุล (ชุดไตรเต็มใหม่) นำตั้งจิตประกอบพิธีถวายบังสุกุลแด่ผู้วายชนม์

เดชะบุญจัดชุดไทยธรรมนำประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์เป็นเสบียงบุญแด่ผู้วายชนม์

เดชะบุญจัดดอกไม้บูชาพระพุทธ มาลัยประณีตถวายคณะสงฆ์ และแจกันดอกไม้ประดับภาพผู้วายชนม์

เดชะบุญจัดอุปกรณ์การประกอบศาสนพิธีสงฆ์ ภูษาโยง พานพุ่ม ดอกไม้ ธูปเทียน ที่กรวดน้ำ ฯลฯ

เดชะบุญสื่อสารนำประกอบศาสนพิธีครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วยศาสนวิทยากรธรรมศึกษาชั้นเอก

เดชะบุญจัดงานทำบุญด้วยวิถีใหม่ New Normal พระและโยมทุกท่านนั่งเก้าอี้ ไม่ติดเชื้อ ไม่ทรมาน

เดชะบุญเดินทางไปพบครอบครัวให้ความรู้ชีวิตหลังชีวิตของผู้วายชนม์ เพื่อปลดทุกข์กังวล

เจ้าภาพจัดปัจจัยตามอัธยาศัยทำบุญถวายคณะสงฆ์เพื่ออุทิศผู้วายชนม์โดยตรง

แพคเกจสุคติคณะสงฆ์ 5 รูป ค่าใช้จ่าย 23,999.- บาท
แพคเกจสุคติคณะสงฆ์ 9 รูป ค่าใช้จ่าย 29,999.- บาท

ติดต่อจองจัดงานทำบุญ

ให้บริการจัดงานทำบุญ 50-100 วัน ที่ถูกต้องจากผู้ศีกษาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้วายชนม์มีบุญเป็นเสบียงเดินทางสู่สัมปรายภพ