ติดต่อจองจัดงานทำบุญ 50-100 วัน

ติดต่อโทรศัพท์ :

082-651-6246 089-813-5885

อีเมล : dechaboon4u@gmail.com

*เดชะบุญจัดงานตามลำดับการจองวันโดยเสมอภาค มิได้คำนึงถึงฐานะหรือรายได้
*งานทำบุญ 50 วัน 100 วัน ไม่เกี่ยวกับฤกษ์ยามใดๆทั้งสิ้น ใช้หลักการนับวันวายชนม์ที่ถูกต้องตามกาลเท่านั้น

ข้อไม่ควรปฎิบัติ

 1. อย่าประกอบพิธีอกุศลกรรมด้วยบุญเจือบาป อบายมุข ไสยเวช มนต์ดำต่อผู้วายชนม์เด็ดขาด
 2. อย่าพึงเจตนาใช้ของเวียนประกอบการถวายสังฆทานหรือบังสุกุล
 3. อย่าวิสาสะนำปัจจัยเงินทำบุญงานศพใช้ผิดเจตนา ควรใช้เพื่ออุทิศกุศลและค่าจัดการศพเท่านั้น
 4. อย่าทะเลาะขัดแย้งแก่งแย่งยักยอกทรัพย์สมบัติผู้วายชนม์ให้ดวงวิญญาณร้อนรุ่มขุ่นเคือง
 5. อย่ารีบเร่งเคลื่อนย้ายขายจ่ายแจกหรือทิ้งทำลายทรัพย์สมบัติผู้วายชนม์ในระยะ 100 วัน
 6. อย่าละทิ้งโอกาสทำบุญอุทิศกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน และศตมวาร 100วัน
 7. อย่าทอดทิ้งละเลยแสวงหาความรู้ทางธรรมช่วยผู้วายชนม์เดินทางสู่สุคติภูมิ
 8. อย่าผูกเวรอาฆาตพยาบาทผู้ตายเด็ดขาด
 9. อย่าด้อยค่าเหยียดหยามผู้วายชนม์ในความดีที่ท่านได้กระทำไว้

จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส ทุคติ(นรก)เป็นที่ไป

เขียนบันทึกโดยอาจารย์วิสิทธิ์ คุณนิรันดร / เดชะบุญ
ติดต่อจัดงานทำบุญ 50-100 วัน ด้วยหลักธรรม 089-813-5885

ข้อควรปฎิบัติ

 1. ประกอบพิธีอุทิศกุศลด้วยบุญอันบริสุทธิ์ปลอดอบายมุขในทุกๆวาระ
 2. จัดเตรียมวัตถุทานเครื่องไทยธรรมถวายสังฆทานและผ้าไตรบังสุกุลด้วยของใหม่เสมอ
 3. ควรจดบันทึกปัจจัยทำบุญและใช้ปัจจัยถูกต้องวัตถุประสงค์เพื่อการอุทิศกุศล
 4. รักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูล ตอบแทนบุพการีบรรพชนผู้ให้กำเนิด
 5. ดูแลทรัพย์สมบัติจัดสรรตามความประสงค์ของผู้วายชนม์
 6. หมั่นทำบุญรายวัน วาระ 50 วัน และวาระ 100 วัน อย่างครบถ้วน
 7. ศึกษาปฏิบัติธรรมอุทิศกุศลต่อผู้วายชนม์อย่างต่อเนื่อง
 8. กรรมอันใดที่ขุ่นข้องหมองใจให้ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันต่อผู้วายชนม์
 9. มีมรณะสติดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทในการสั่งสมบุญกุศลกระทำความดี
 10. สร้างบรรยากาศในบ้านให้อยู่ในบุญเพื่อยกดวงจิตผู้วายชนม์ไม่เศร้าหมอง
 11. พึงปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที มีความเคารพให้เกียรติต่อผู้วายชนม์
จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ(สวรรค์)เป็นที่ไป

เขียนบันทึกโดยอาจารย์วิสิทธิ์ คุณนิรันดร / เดชะบุญ
ติดต่อจัดงานทำบุญ 50-100 วัน ด้วยหลักธรรม 089-813-5885

อาจารย์วิสิทธิ์ คุณนิรันดร

ผู้ก่อตั้งเดชะบุญ และศาสนวิทยากรเดชะบุญ

การศึกษาทางธรรม

 • สำเร็จจบหลักสูตรนักธรรมตรี (น.ธ.ตรี) Dhamma Scholar Elementary Level
 • สำเร็จจบหลักสูตรประโยคธรรมศึกษา ระดับ ชั้นตรี โท เอก แผนกธรรมสนามหลวง

การบรรพชาอุปสมบทบวชเรียนทางธรรม

 • ปี พ.ศ. 2566 โครงการบรรพชาอุปสมบทเข้าพรรษาอายุวัฒนะ 60 ปี
  พระอุปัชฌาย์พระวชิรกิจโสภณ เจ้าคณะอำเภอ/เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 • ปี พ.ศ. 2554 โครงการบรรพชาอุปสมบทผู้บริหาร
  พระอุปัชฌาย์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
 • ปี พ.ศ. 2547 โครงการบรรพชาอุปสมบทเข้าพรรษา
  พระอุปัชฌาย์พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพมหานคร
 • ปี พ.ศ. 2526 โครงการอบรมธรรมทายาท
  พระอุปัชฌาย์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ จ.กรุงเทพมหานคร

การศึกษาทางโลก

 • ปริญญาโท : EX.MBA รุ่นที่ 12 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร : หลักสูตรโทรคมนาคมขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มัธยมศึกษา : วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์บริหารทางโลก

 • อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ : บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ : บริษัท อินแกรม ไมโคร ประเทศไทย จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ : บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 • อดีตกรรมการผู้จัดการ : บริษัท เวิล์ดเพจ จำกัด
 • อดีตผู้อำนวยการ : บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด ( dtac )
 • อดีตผู้อำนวยการ : บริการโทรศัพท์ติดตามตัว Phonelink

Email : dechaboon4u@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dechaboon4u
Website : เดชะบุญ.com

จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติปาฏิกังขา
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติ(สวรรค์)เป็นที่ไป

เขียนบันทึกโดยอาจารย์วิสิทธิ์ คุณนิรันดร / เดชะบุญ
ติดต่อจัดงานทำบุญ 50-100 วัน ด้วยหลักธรรม 089-813-5885